ถิ่นภูวงดีมีธรรมชาติสวย ลำน้ำห้วยสายธารบังอี่ใส ภูผากูดผาขามงามวิไล สมุนไพรยาดีที่ล้ำค่า ถ้ำภูผาแหล่งธรรมนั้นเลิศหรู เราเชิดชูทั่วถ้วนล้วยผ่องใส งานจักรสานผ้าหมักโคลนอันวิไล ต่างชื่นใจเรือนรุ่งมุ่งพัฒนา

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทต.ภูวง

ระบบจองคิวบริการออนไลน์

กิจการสภาฯ​​

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000004
วันนี้ 000011
วานนี้ 000032
เดือนนี้ 000000
เดือนก่อน 000578
ปีนี้ 004697
ปีก่อน 004103
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ประกาศ ทต.ภูวง
  ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ชุดเครื่องริ่ง พร้อมเครื่องปั่นไฟ) กองช่าง - 15 พ.ย. 64(ดู 9) 
  ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 11 พ.ย. 64(ดู 29) 
  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 28 ต.ค. 64(ดู 24) 
  รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครู - 26 ต.ค. 64(ดู 53) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 - 20 ก.ย. 64(ดู 43) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป หมู่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - 20 ก.ย. 64(ดู 15) 
  ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียผู้สูงอายุ 2564 - 14 ก.ย. 64(ดู 56) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 15 พ.ย. 64(ดู 18) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  - 30 ก.ย. 64(ดู 116) 
  ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 /กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน.. - 17 ก.ย. 64(ดู 117) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 - 30 ส.ค. 64(ดู 127) 
  ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 - 5 มี.ค. 64(ดู 165) 
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ปี 2564 - 16 ก.พ. 64(ดู 226) 
  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ปี 2564 - 16 ก.พ. 64(ดู 192) 
  ประกาศ... ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ภูวง เรื่อง การเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย - 1 พ.ย. 64(ดู 24) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 - 20 ก.ย. 64(ดู 48) 
  ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 - 30 พ.ย. 63(ดู 260) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง - 10 พ.ย. 63(ดู 196) 
  ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น - 6 ต.ค. 63(ดู 305) 
  ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 2564 - 1 ต.ค. 63(ดู 269) 
  ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลภูวง - 1 ต.ค. 63(ดู 203) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • เลือกตั้ง 64
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง (งานจัดเก็บรายได้) - 12 พ.ย. 64(ดู 5) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กก ๖๓๓๔ มุกดาหาร - 9 พ.ย. 64(ดู 7) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง  - 2 พ.ย. 64(ดู 26) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข ๗๔๗๒ มุกดาหาร - 28 ต.ค. 64(ดู 7) 
  ปรพกาศ จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 1 ต.ค. 64(ดู 22) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - 1 ต.ค. 64(ดู 22) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานกองช่าง (งานบันทึกข้อมูล ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - 1 ต.ค. 64(ดู 20) 

ภาพกิจกรรม

มอบถุงยังชีพและเงินสด ให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของจากสมาคมคนตาบอดไทย (ดู 26)

ประชุมประจำเดือน!!! 11 พฤศจิกายน 2564 (ดู 26)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลภูวง

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 22)

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู 44)

สินค้าโอท็อป

สมุนไพร (ดู 82)

สินค้า Otop ตำบลภูวง (ดู 103)

สถานที่แนะนำ

ทะเลหมอกภูวง (ดู 71)

จุดชมวิวทะเลหมอกตำบลภูวง (ดู 88)

ดาวน์โหลดใหม่

  กฏบัตรงานตรวจสอบภายใน : [19 ต.ค. 64]
  การเผยแพร่การตรวจสอบภายใน : [19 ต.ค. 64]
  ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน : [16 ส.ค. 64]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2563 : [2 ส.ค. 64]
  คำสั่งมอบหมายงาน 2564 : [30 มิ.ย. 64]
  รายงานผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64 : [13 พ.ค. 64]
  รายงานผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64 2 : [13 พ.ค. 64]
  รายงานผลตามแผน ปปช. ราย 12 เดือน 1/2564 : [13 พ.ค. 64]
  แผนการดำเนินงาน 2563 : [7 พ.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

งานบริหารงานบุคคล

ผลการดำเนินงาน